top of page

Podzim plný smysluplných projektů: Takhle jsme zachraňovali (nejen) čolka!

Letošní podzim byl pro firmu ADAPTO.space z naší skupiny zatím opravdu nabitý. Doposud se podařilo úspěšně dokončit několik zajímavých realizací. Jednou z nich jsou například tůně na podporu výskytu čolka velkého v Nových Dvorech u Přibyslavi.


Tým firmy ADAPTO.space při práci na realizaci tůní v Nových Dvorech u Přibyslavi

V rámci tohoto projektu pro Kraj Vysočina vzniklo pod taktovkou ADAPTO.space ještě na konci září celkem 6 neprůtočných tůní mimo koryto bezejmenného toku přítoku Sázavy. Tůně jsou různých velikostí a tvarů, prostorově i hloubkově členité a s pozvolnými břehy. Co se týče zeminy z hloubení tůní, tak se dočkala maximálního využití - byla rovnoměrně rozprostřena do okolí za účelem vzniku tzv. zemní valu.


Neprůtočné tůně budou zásobeny povrchovou i podpovrchovou vodou z mokřadu, a také srážkami. Hladina vody v tůních pak bude korespondovat s hladinou podzemní vody v jejím okolí. A proč jsou právě tůně tak důležité?


Stanou se útočištěm pro drobné obojživelníky, a to zejména pro čolka velkého. Realizace ale není přínosná jen pro obojživelníky, ale prospěje i dalším ohroženým druhům živočichů – třeba vodnímu hmyzu.


Zanedbatelný není ani širší dopad projektu. Celkově díky němu totiž dojde také ke zvýšení biodiverzity lokality. V neposlední řadě se podpoří i zadržení vody v krajině.


Náš kus práce je za námi. Teď už zbývá jen držet palce přírodě! Jak se ale můžete přesvědčit sami, na někoho už jsme na místě přece jenom narazili...40 views0 comments

Comments


bottom of page