top of page

Jak šel první letošní půlrok s ADAPTO.space? Úspěšně dokončené projekty a desítky dalších návrhů

Čas jako vždy neuvěřitelně letí a první půlka roku 2024 bude co nevidět za námi. Co všechno se během těchto uplynulých měsíců podařilo firmě ADAPTO.space z naší skupiny?


Tým firmy ADAPTO.space

Svou odpovědnost a dopady naší činnosti v Yottabe vnímáme ve všech oblastech - v rámci celé skupiny, na úrovni jednotlivých firem, ale i jako jednotlivci. V Yottabe chceme vytvářet prostředí, které nám umožní vlastní seberealizaci, a zároveň měnit věci kolem nás - to všechno ale s úctou k přírodě, ke které má zvlášť blízko naše firma ADAPTO.space.


Změnám ročního období i počasí musí zaměstnanci ADAPTO.space přizpůsobit svůj rozvrh. Přelom zimy a jara pro firmu znamená neutuchající úsilí v terénu. Od nového roku zvládl realizační tým ADAPTO.space přenést z papírové verze projektů lžícemi bagru přímo do řešeného území celkem 5 záměrů revitalizace zemědělské krajiny. Na výsledky naší činnosti jsme tím hrdější, že cesta k jejich uskutečnění byla často plná náročných výzev.


Jak zima, tak tentokrát hlavně jaro nás zaskočily hned několika extrémy v řadě. Museli jsme se popasovat s výraznými teplotními výkyvy, suchem, a nakonec i nečekanými mrazy. Během realizací terénních úprav jsme také často naráželi na žáby, čolky a již na konci března dokonce na hnízdící ptáky, což nám práci opět trochu komplikovalo. Díky opatrnosti a respektu k přírodě jsme se ale všechno snažili zvládnout tak, aby to bylo ku prospěchu všech živých organismů, a abychom dokázali zadržet více vody v krajině i zvýšit biodiverzitu a ekologickou stabilitu daného místa. 


Z projektů, na kterých jsme v poslední době vytrvale pracovali, musíme zmínit například tvorbu tůně a soustavy retenčních jezírek pro soukromého zemědělce v Božanově (CHKO Broumovsko), která probíhala v době tradičního zimního počasí. Trochu jsme si tedy zabojovali se sněhem a mrazem, jak můžete vidět na obrázků níže - snímek je z první etapy realizace, konkrétně z 16. ledna letošního roku.Velmi zajímavou pro nás byla realizace pro Kraj Vysočina. Jednalo se o tvorbu tůní v evropsky významné lokalitě a přírodní památce U Borovné, která je z hlediska ochrany přírody skutečně pozoruhodná. Vyskytují se tu totiž chráněné a ohrožené rostlinné i živočišné druhy - třeba kuňka obecná a čolek velký. Další evropsky významnou lokalitou, kde jsme měli možnost realizovat tůně na podporu obojživelníků je Ficků rybník. Jde o místo, které je zásadní především pokud jde o výskyt skokana ostronosého, čolka velkého, čolka horského a dalších obojživelníků.Pro soukromého investora jsme se pak podíleli na revitalizačních opatřeních a tvorbě tůni v Temechově u Želiva. Cílem bylo obnovit vodní režim území na odvodněné orné půdě tak, jak tomu bývalo v minulosti. V neposlední řadě jsme vytvářeli tůně pro soukromého investora v Ratajích u Vlašimi. Vzhledem k tomu, že jsme se v jarním období setkali s ohromným množstvím vody, tůně se nám téměř okamžitě naplnily vodou.

Nutno podotknout, že rozhodně nezahálel ani náš tým projektantů. Společnými silami vzniklo přes 10 projektů a projektových dokumentací, mimo jiné pro okolí Jabloňova (obnova potoka a tvorbu vodních ploch v lokalitě Žleby, a také revitalizace potoka a tvorba vodních ploch v lokalitě Jezero), Hartmanic u Poličky (revitalizační opatření Pod Jasankou), Vlčího Dolu v okrese Česká Lípa a mnoho dalších, o kterých vás budeme opět rádi informovat. 


V ADAPTO.space je potřeba plánovat dopředu, a tak už teď chystáme na sezónu podzim 2024/jaro 2025 přibližně dvě desítky projektů k realizaci. Aktuálně proto vyřizujeme nutná stavební povolení a čekáme na uznanou dotaci.


Nudit se ale nebudeme ani v létě. Těšíme se, že se s vámi potkáme stejně jako loni na akcích jako třeba Země živitelka. Kromě toho nás velmi naplňuje i jak osvětová činnost pro širší veřejnost, tak i vlastní vzdělávání a rozšiřování obzorů. Účastníme se proto různých konferencí a workshopů a intenzivně navazujeme další spolupráce, kupříkladu s odbornou platformou AQUAINOVA, o které jsme již okrajově informovali, ale vězte, že i o ní vám toho brzy povíme víc. 

58 views0 comments

Comments


bottom of page