top of page

Podíleli jsme se na vydání Příručky péče o půdu

Naší kolegyni Evě Procházkové z Národního ústavu pro Integrovanou krajinu (NÚIK) se naskytla skvělá příležitost podílet se na vzniku Příručky péče o půdu. To, co začalo jako přínosný nápad, se po uplynulých měsících intenzivních příprav nakonec stalo skutečností a 17. ledna proběhlo představení Příručky péče o půdu širší veřejnosti. Jak křest vypadal a co všechno v Příručce najdete?


2 zajímavé akce v 1: 17. ledna se uskutečnil křest Příručky pro půdu a došlo i na promítání úspěšného dokumentu Život pod Zemí. Zdroj: WWF

Příručka péče o půdu vznikla pod záštitou Světového fondu na ochranu přírody (WWF). Právě kromě zmíněného WWF, a také nevládní a neziskové organizace Vše pro půdu, se partnerem Příručky stal i NÚIK ze skupiny Yottabe.


Křest Příručky pro půdu proběhl 17. ledna v Kasárně Karlín, a to v rámci slavnostního promítání mezinárodně oceňovaného dokumentárního filmu Život pod Zemí (Planet Soil), který se zaměřuje na pestrost a důležitost života půdních organismů pro zemědělskou produkci. Film uvedl jeho producent Ignas van Schaick. Na akci ale nechyběly ani další významné osobnosti. Příručku péče o půdu totiž pokřtil přední půdní biolog a zároveň poradce českého prezidenta pro životní prostředí a udržitelnost Ladislav Miko. A udělal to velmi symbolicky - organickou hmotou, která je doslova podmínkou zdravé půdy.


Spoluautory Příručky pro půdu jsou Vojtěch Kotecký z Centra pro otázky životního prostředí UK (COŽP UK), Alžběta Procházková, zemědělská expertka WWF v Česku, dále Dominika Čermáková, expertka sdružení odborníků na poradenství v oblasti péče o půdu Vše pro půdu, a v neposlední řadě také „naše“ Eva Procházková, která Příručku popsala takto: „Příručka má za cíl pomoci zemědělcům snadněji se orientovat v problematice péče o půdu a vnímat ji i v jiných souvislostech, než byli doposud zvyklí. Obsahuje spoustu kontaktů na odborné instituce, které pomohou najít vhodné řešení a podat pomocnou ruku“.


Jak na svých stránkách ostatně uvádí i WWF, stav půdy v České republice rozhodně

není uspokojivý - dokonce více než polovina zemědělských půd aktuálně musí čelit vodní erozi a více než 20 % půd je ohrožuje větrná eroze. Příručka péče o půdu si jakožto ucelený průvodce pro hospodaření s půdou proto klade za cíl přispět k udržitelnějšímu hospodaření, a také zajištění lepší ochrany zdejší zemědělské půdy. 


Příručka péče o půdu, kterou si můžete stáhnout zde i vy, se snaží jasně a efektivně zodpovědět otázky jako například Jak zlepšit kvalitu zemědělské půdy nebo Jak udržet půdu produkční i pro příští generace. Neopomíná ale ani dopady klimatické změny na kvalitu půdy i zemědělské hospodaření, nebo doporučení na zadržení většího množství vody v zemědělské krajině či boji proti erozím. A vzhledem k tomu, že Příručka navrhuje příslušná opatření k ochraně půdy, a také klade důraz na spolupráci mezi hospodářem a vlastníkem pozemku při péči o půdu i podporu efektivních a udržitelných zemědělských postupů, má k filozofii a poselství NÚIK opravdu velmi blízko.


40 views0 comments

Comments


bottom of page