top of page
Open site navigation
Open site navigation

Inovace není jen konkurenční výhoda. Je to postoj, který vede ke svobodě a živé přírodě.

Řídíme za vás vaše firmy, spravujeme investice a inovujeme vaše podnikání. Podporujeme a inspirujeme.

CHCI SVOBODU A KLID NA SVŮJ ŽIVOT.

Pokud očekáváte servis, který vám poskytne svobodu, udrží vaše firemní portfolio ve zdravém běhu a umožní vám rozvoj nových nápadů i čas na rodinu. Jste tu správně.

01
Správa (firmy)

Firemního

Portfolia

02
Řízení a silný leadership

03
Efektivní nábor, rozvoj týmu a angažovanost

04
Akcelerace nových firem a inovací

ZÁMĚR, VÝKON & BUDOUCNOST

Klíčovým parametrem je nastavení záměru firmy či investice, kterou spravujeme. Smysl věci, který se prolíná celým naším jednáním a je v tisknutý do DNA firmy.

Výkon stavíme na silném týmu a jeho přirozené angažovanosti, kterou dosahujeme zaváděním moderních nástrojů rozvoje a řízení.

Odraz budoucnosti pak vnímáme ve schopnosti udržení stabilního výkonu v bezpečném a posilujícím prostředí se silným aspektem na udržitelnost a klima-adaptaci.

2,7Mld

Spravujeme

12

Firem v portfoliu

3.900

Prodejních míst

36%

Průměrný roční růst na firmu

ZÁKAZNÍKY SI VYBÍRÁME!

Díky silnému obchodnímu a lidskému potenciálu multiplikujeme obchodní příjmy našich klientů skrze synergické efekty v rámci spravovaného portfolia.

Svou firmu tak vložíte do mnoha šikovných a poctivých rukou, které plní vaše sny a hlídají vaše bezpečí. Aby to správně a efektivně fungovalo, máme kritéria, které musí naši zákazníci naplňovat.

ZDRAVÝ ZÁMĚR

Smysl věci, který je užitečný z pohledu rozvoje budoucnosti společnosti a planety

RESPEKT K LIDEM

Přístup, který respektuje svobodu člověka a rozvíjí osobní odpovědnost jednotlivce.

ÚCTA K PLANETĚ

Respekt k životnímu prostředí a planetárnímu ekosystému

SILNÁ VIZE

Silná a pevná vize, která mění svět kolem nás k lepšímu

DOBRÝ DOPAD

Rozvoj firmy podporuje pozitivní dopad na planetu

ZNAČKY, KTERÉ STOJÍ NA NAŠÍ SÍLE A ZKUŠENOSTECH.

AKTIVNĚ

TVOŘÍME NAŠI SPOLEČNOU BUDOUCNOST.

Podporujeme realizaci vzdělávacího a akceleračního programu Rizóma na Vysočině, zaměřeného na udržitelné podnikání..

RIZÓMA NA VYSOČINĚ

Budujeme komunitní relaxační stezky, které posilují vaše zdraví a podporují zádrž vody v krajině i ve městě.

ONSENDO.club

Experti Národního Ústavu pro Integrovanou Krajinu sestavili klima-adaptační diagnostiku pro obec Chýně u Prahy.

Obec Chýně & NUIK

UMÍME NASTAVIT ŘEŠENÍ PRO VAŠE POTŘEBY

Máme postupy pro různé fáze podniku a řešených situací

CHCI DOSTÁVAT NOVINKY

Děkujeme za Váš zájem

LINKEDIN        TWITTER        FACEBOOK

bottom of page