top of page

Pomáháme neziskovkám z Vysočiny

Updated: Mar 28, 2023

Jako skupina jsme loni finančním darem v celkové výši 240.000 Kč podpořili Koordinační uskupení neziskových organizací v Kraji Vysočina (KOUS Vysočina). Kam přesně peníze putovaly, a jak se částka rozdělila, aby efektivně pomohla na co nejvíce místech?

Náš finanční dar podpořil mnoho zajímavých projektů. Nezapomnělo se ani na lidovou kulturu

V rámci MIRAGE IMEX jsme v minulém roce věnovali částku ve výši 240.000 Kč Koordinačnímu uskupení neziskových organizací v Kraji Vysočina (KOUS Vysočina). Peníze zamířily na program Pomáháme Vysočině 2022, který má za cíl podpořit převážně malé neziskovky v kraji.


Náš příspěvek se loni rozdělil mezi celkem mezi 17 neziskovek. A právě i díky námi darované částce se mohly konat tak zajímavé a unikátní akce jako třeba setkání rodin s dětmi a podpora komunit v místě v rámci Slavnosti slunovratu.


Moc nás potěšilo, že peníze podpořily i něco, k čemu my sami máme tak blízko - ekologický záměr. Konkrétně šlo třeba o Čištění studánek, a to hned v několika lokalitách. Na fotce výše pak vidíte, jak v praxi vypadalo oživení jednoho ze starých českých lidových zvyků - Vylévání studánek. Akce kromě tradičních krojů připomíná, jak důležité pro naše předky byly vodní prameny, studánky a jezírka.


Pod hlavní projekt Pomáháme Vysočině, který se letos dočká dalšího pokračování, spadají dva podprogramy - Příroda a Kultura. Podobně jako v předchozích letech, i loni každá neziskovka získala 5.000,-Kč na podporu své akce na základě stanovených kritérií. Podmínkou k obdržení částky je například členství v koordinačním uskupení KOUS či zaplacený členský příspěvek za 2 roky (pohybuje se od 200 Kč do 1000 Kč za rok).


Mezi hlavní činnosti KOUS Vysočina patří mimo jiné poskytování vzdělávání, poradenství a informací pro neziskový sektor na Vysočině, podpora zájmů a cílů neziskovek i podpora dobrovolnictví na všech úrovních. KOUS Vysočina ale pořádá také různá setkání například v podobě konferencí a kulatých stolů. V neposlední řadě uskupení provozuje i portál pro neziskový sektor s názvem Neziskon.


Jsme rádi, že můžeme podpořit program, který má smysl a každým rokem se jeho pozitivní dopad rozrůstá.

34 views0 comments
bottom of page