top of page

Vydejte se s námi do terénu: Takhle vypadá mapování problémů v krajině

Projekční činnosti ve firmě ADAPTO.space ze skupiny Yottabe vždy předchází analýza řešeného území. Na řadě je nejprve důkladné studium dostupných mapových a dalších podkladů. Poté kroky našich kolegů vedou již na konkrétní lokalitu, kde získané informace ověřují v nezbytné praxi. Například jejich únorová výprava do Lidmaně na Vysočině byla zvlášť zajímavá.


Tým ADAPTO.space mapuje 21.2. letošního roku problémy v terénu v lokalitě Lidmaň

Tentokrát se totiž zaměstnanců ADAPTO.space pohromadě sešlo víc, aby se navzájem inspirovali a motivovali - a to u opravdu skvělé příležitosti. Pro jednoho nadšeného soukromého zemědělce na Vysočině firma dostala za úkol zpracovat studii návrhu opatření v území. Jak už ale v tomto směru bývá zvykem, vypracováním takové studie práce týmu ADAPTO.space rozhodně nekončí - naopak se následně dá očekávat zpracování projektové dokumentace vybraných záměrů. Pro ADAPTO.space je pak vždy velkým potěšením, když může podobné akce realizovat také za přispění vlastního týmu bagristů v čele s hydrobiologem Jaromírem Mašterou.A jak tedy probíhal samotný pohyb terénu 21.února? S mapami a GPS v ruce, a samozřejmě také se svačinou v baťohu, vyrazili naši kolegové z ADAPTO.space severozápadním směrem od Lidmaně, až k rybniční soustavě na horním toku Cerekvického potoka.Na místě zdokumentovali prameniště jak na lučních porostech, tak i na lesní půdě, dále mnoho technických zařízení, jako jsou například příkopy odvodňovací meliorační soustavy a další její části, a rovněž podmáčená nebo naopak velice vysušená místa určená k hospodaření.Společně s investorem pak tým ADAPTO.space hledá řešení obnovy vodního režimu pozemků tak, aby bylo v souladu s možnostmi nového způsobu využívání orné půdy k živočišné výrobě. Velký problém v tomto ohledu vzhledem k filozofii agrolesnictví představuje například voda pro volně se pohybující dobytek.Je důležité, když zemědělci o své produkci přemýšlí i v takto širokých souvislostech. Právě takový přístup totiž vede ke zvýšení ekologického potenciálu krajiny, a tím i k udržitelnosti samotného podnikání, která se ukazuje třeba v podobě zvýšené produkce.


V  našem konkrétním případě u Lidmaně investor zvolil šetrnou péči o půdu, cestu tzv. regenerativního zemědělství. Ta se vyznačuje tím, že vztah rostlin a půdních organismů vnímá jako společný živý systém, díky kterému půda lépe zadržuje vodu i živiny. Věříme, že úprava narušeného vodního režimu, široké agrolesnické výsadby a časté přehánění volně se pasoucího dobytka jistě povedou i ke zlepšení lokálních klimatických podmínek pro širší okolí.25 views0 comments

Comments


bottom of page