top of page
Open site navigation

Udržitelnost jako téma

V rámci naší práce vnímáme udržitelnost jako klíčové téma, které má vliv nejen na společnou budoucnost lidí a planety, ale i na budoucnost firmy a jejího produktového portfolia. Silně proklamovaný "Green Deal" bude mít vliv jak na financování rozvoje udržitelnosti, tak i na vývoj související legislativy. Firmy, které se nebudou touto oblastí zabývat a řešit související rizika dostatečně dopředu, mohou mít v budoucnosti problémy s udržením provozu či výroby.


Současná dynamická situace v evropské ekonomicko-politické oblasti bude mít na tuto agendu nemalý vliv, ale vzhledem k tomu, že se jedná o dlouhodobé cíle přepnutí na udržitelnou ekonomiku, tak se rozhodně nezastaví.Rozvojové strategie firem v portfoliu

Rozvojové strategie firem v portfoliu tak obsahují jasnou linku udržitelnosti, která na jedné straně řeší související rizika se změnou na trhu a na druhé straně proaktivně staví téma udržitelnosti do popředí při řešení provozních i produktových inovací.


Ne vždy je to jednoduchý proces, který musí být v rovnováze s udržením rentability podniku a s investičními možnostmi vlastníka. Je to však proces, do kterého je potřeba nastoupit a začít jej aktivně řešit.


Udržitelnost je víc, než jen změna energetiky

My sami máme pohled na udržitelnost mnohem komplexnější, než preferuje stát. Z našeho pohledu jsou otázky zelené energie pouze jednou stranu mince, kterou je potřeba vnímat. Druhou stranou je stabilita přírodního ekosystému, ve kterém žijeme a dostatek vody jak pro průmysl, tak pro občanské potřeby. S tím souvisí otázky zdraví a našeho nakládání z přírodou, jako takovou.


Naše investiční portfolio tak stavíme s důrazem na tyto souvislosti a podporujeme rozvoj projektů, které v této oblasti přinášejí praktické inovace a konkrétní dopady.#sustainability #Yottabe

37 views0 comments

CHCI DOSTÁVAT NOVINKY

Děkujeme za Váš zájem

LINKEDIN        TWITTER        FACEBOOK

bottom of page