top of page

Pracujeme na rekonstrukci školicího střediska Viktorinov u Pacova

Updated: May 31, 2023

V rámci skupiny #yottabe disponujeme klubovým vzdělávacím centrem, které nyní rekonstruujeme. Soustředíme se jak na zvýšení rozsahu poskytovaných služeb, tak i na další změny v krajině centra, které povedou k posílení adaptace na probíhající klimatickou i geopolitickou nestabilitu. Dodavatelem řešení je firma #ADAPTOspace, která je součástí naší skupiny.


V rámci rekonstrukce vytvoříme i základní hospodářskou výrobu, kterou zaměříme na chov šneků a maloprodukci ovoce a zeleniny.


Oprava dodekaedru

Vybavení centra

Zásadní opravou prochází školicí místnost ve tvaru Platonova tělesa - Dodekaedru. Posílili jsme konstrukci a nyní řešíme obnovení krycí plachty. Provoz školicí místnosti a outdoorové pracovny ve spodní částí dodekaedru znovu spustíme.


Přestavujeme také část věnovanou zážitkovému přenocování. Většinu indiánských týpí jsme nahradili originálními mongolskými jurtami. Oproti klasickému týpí totiž jurta nabízí vyšší komfort ubytování i přes udržení zážitku blízkého kontaktu s přírodou.


Posledním prvkem připravované inovace je vytvoření outdoorového relaxačního koutku s finskou saunou a masážním sudem pro 4 až 6 osob. Koutek doplní také přírodní ochlazovací jezírko.


Výkop testovací rýhy

Krajina centra

Klíčovým prvkem úpravy krajiny našeho školicího střediska je zajištění managementu vody na pozemku s cílem zabezpečení budov z pohledu podmáčení a doplněného o řízený odtok vody z kritických míst. Celé řešení je rozšířeno o několik tůní, které si poradí se vsakováním dešťové vody na pozemku.


Na západní straně chceme posílit biokoridor obecní polní cesty vysazením dalších stromů a vytvořením vsakovací tůně. Biokoridor bude působit jako ochrana pozemku před větrem a posílí mozaikovitost krajiny, od čehož si slibujeme zvýšení druhové rozmanitosti na pozemku. Cenným zdrojem rozvoje biodiversity se stane vsakovací tůň.


Poslední úpravy se týkají parku kolem dodekaedru, kterému vévodí rozpadající se kmen 500 let staré lípy. Zde obnovujeme ONSENDO Stezku a posilujeme místa k sezení a relaxaci.Celým projektem posuneme outdoorové centrum Viktorinov do nové etapy, která nám poskytne více prostoru jak pro osobní rozvoj, tak pro relaxaci a odpočinek.39 views0 comments
bottom of page