top of page

Nepolevujeme, pokračujeme v seberozvoji: Uspořádali jsme další workshop

Opět hodně živo bylo na naší centrále v pražských Hodkovičkách ve středu 24.5. V naší oblíbené jurtě totiž proběhl další seberozvojový workshop pro zaměstnance naší skupiny.

Ani náš pátý workshop v pořadí se neobešel bez naší oblíbené techniky „mindsnapshot“ s využitím obrázků.

Ani tentokrát nemohly chybět obrázky, které jsme kreslili na další zajímavé téma - „Moje práce a moje interakce s okolím“. Dopředu jsme také pracovali se sadou sedmi esenciálnch kompetencí, které dalo dohromady vedení Yottabe - Honza a Alena Nekovářovi.


Tyto kompetence jsou rozdělené do celkem 5 úrovní - od prakticky žádných projevů dané kompetence až po víceméně excelentní úroveň, ve které je daná osoba vzorem i pro ostatní.

Na jejich základě jsme si připravili hodnocení sebe samých i kolegů.


Ze všech těchto údajů u každého vznikl graf, ze kterého bylo patrné, jak se vidí sám a jak působí na ostatní. Měli jsme tedy jedinečnou možnost dozvědět se o sobě i o druhých spoustu zajímavých informací!


16 views0 comments

Related Posts

See All

ความคิดเห็น


bottom of page