top of page

Pelhřimovské dožínky vkusně propojily současnost s minulostí

Updated: Oct 12, 2023

Sotva se tým firmy ADAPTO.space z naší skupiny Yottabe vrátil ze Země živitelky, čekala ho další mise. Aby totiž akcí pro veřejnost nebylo letos v létě málo, účastnili jsme se také lokální akce s regionálním dopadem – tradičních dožínek na Masarykově náměstí v Pelhřimově, a to v sobotu 2.září.

Prezentace filosofie a činnosti firmy ADAPTO.space na Pelhřimovských Dožínkách, Masarykovo náměstí, 2.9.2023

Pelhřimovské dožínky uspořádal Zemědělský svaz (Územní organizace Pelhřimov) ve spolupráci s městem Pelhřimov. Jako ostatně každý rok, program akce byl i tentokrát velmi bohatý a uzpůsobený všem věkovým skupinám se zájmem o zemědělství, které přišly oslavit letošní úspěšnou sklizeň. Kromě tohoto svého hlavního účelu ale Pelhřimovské dožínky splnily i další záslužné úlohy - vzpomenuly jak krásné dědictví minulosti, tak daly prostor tématům, která je potřeba řešit v dnešní době.


Po krátkém úvodu moderátora se návštěvníkům naskytly krásná podívaná i poslech - přes Masarykovu náměstí prošel dožínkový průvod v čele s kapelou Malá muzika, na který navázaly projevy pořadatelů a vzácných hostů. Samotný slavnostní obřad předání dožínkového věnce pak proběhl taktéž na pódiu v severní části náměstí. Velkým lákadlem byla také spanilá jízda historických traktorů, včetně následné možnosti prohlídek v Palackého ulici.

Stánek ADAPTO.space na Masarykově náměstí v Pelhřimově, 2.9.2023

Pro ADAPTO.space, jako jednoho ze sponzorů akce, byla zvlášť důležitým momentem chvíle, kdy moderátor k sobě na pódium přizval Evu Procházkovou a Jana Petra Nekováře, aby formou krátkého rozhovoru návštěvníkům přiblížili filozofii návratu udržitelného života do krajiny, a celkově zúčastněné seznámili s projekční a realizační činností firmy.


Během celého odpoledne pak tým značky ADAPTO.space měli všichni přítomní možnost navštívit i na stánku a probrat palčivá témata ohledně zemědělského využití krajiny vs. návratu vody do krajiny.

Společná fotografie s panem Ing. Františkem Novákem ze Zemědělského svazu České republiky

Být součástí povedené a tradiční akce, jakou Pelhřimovské dožínky bezpochyby jsou, pro nás bylo velkou ctí. Nemůžeme proto vynechat ani velké poděkování! To patří především ZD Černovice za společnou prezentaci, pak také panu Františku Novákovi ze Zemědělského svazu za veškerou podporu a milá slova, a v neposlední řadě rovněž paní Vlastě Vlčkové z oddělení kultury a cestovního ruchu v Pelhřimově za možnost spolupráce.


49 views

Comments


bottom of page