top of page
Open site navigation

NUIK - pomáháme s adaptací krajiny

Updated: Mar 9, 2022

Jedním z podniků, který máme ve správě je Národní Ústav pro Integrovanou Krajinu, z.ú. Jeho posláním je prosadit vnímání vlivu klimatické změny do rozhodování lokální státní správy. Klíčovým nástrojem NUIK je klima-adaptační diagnostika intravilánu a extravilánu, která pomáhá s rozhodováním v rámci rozvoje obce.


Návštěva obce Chýně. Zleva JP Nekovář, Mgr. A. Chvojková, Mgr. L. Hovorková a Dott. Arch. I. Med

Mezi obce, kde odpovědnost starosty nekončí pouze u slov, ale hledají se koncepční úvahy jak s krajinou nakládat patří obec Chýně. Její starostka Mgr. Anna Chvojková považuje adaptaci obce na klimatickou změnu jako jednu z hlavních priorit, kterým se v obci věnují. V průběhu minulého roku NUIK zpracoval klima-adaptační diagnostiku a doporučil katalog opatření, které je potřeba na území obce vytvořit pro udržení ekosystémové stability krajiny a pro snížení dopadů klimatické změny.


V lednu tohoto roku proběhla veřejná prezentace výsledků a očekáváme, že spolupráce bude dále pokračovat v rámci příprav či realizací některých opatření.


Zde je krátká zpráva z blogu paní starostky:

https://www.chyne.cz/aktuality/zelena-a-modra-pro-chyni-je-dobra-20220118NUIK Diagnostika:

Jedná se o komplexní dokument, který identifikuje riziková místa obce z pohledu klima adaptace a hodnotí míru jejich zranitelnosti. Dokument slouží jako strategický podklad pro rozhodování v rámci otázek rozvoje intravilánu a extravilánu obce. Velkou výhodou dokumentu je jeho nízká cena a vizualizace kritických míst.

Samozřejmě NUIK jako takový realizuje mnohem větší škálu činností a pracuje na klima-adaptační strategiích nejen pro obce či regiony, ale i pro soukromé zemědělce a farmáře. Ve skupině je tak cenným partnerem, který nám pomáhá rozvíjet spravované farmy z pohledu stability ekosystému krajiny.


Více o činnosti ústavu najdete na jeho webových stránkách:


NUIK.org


66 views0 comments

CHCI DOSTÁVAT NOVINKY

Děkujeme za Váš zájem

LINKEDIN        TWITTER        FACEBOOK

bottom of page