top of page

Nová iniciativa Vy.HUB podporuje podnikavce z Vysočiny. Patříte k nim i vy? Přidejte se k nám!

Spouštíme novou vysočinskou iniciativu s pracovním názvem Vy.HUB (Vysočinský hub) ve spolupráci se SUSTO - Sustainability Tools. Chtěli bychom poznat, propojit a podpořit podnikavce, kteří svými aktivitami přispívají k udržitelnosti regionu.

Nová iniciativa Vy.HUB je tu pro všechny, kdo chtějí být součástí rozvoje podnikavosti na Vysočině

Podnikavci pro nás přitom nejsou jenom podnikatelé, ale také ostatní aktivní jedinci, kteří své talenty a nápady využívají proto, aby pro ostatní a své okolí tvořili hodnotu – kulturní, sociální, environmentální nebo ekonomickou.

Věříme, že Vysočina skrývá mnoho takových jednotlivců, ale i organizací a společností. V polovině roku 2023 jsme proto zahájili výzkum, díky kterému identifikujeme hybné síly a bariéry rozvoje podnikavosti na Vysočině. Pomůže nám totiž pojmenovat, co je potřebné pro rozvoj tohoto kraje s důrazem na řešení společenských a environmentálních problémů.


Součástí zmíněného výzkumu je v těchto dnech zahájení tvorby mapy podnikavců – hybatelů změn, kteří svou energii a čas věnují udržitelnému rozvoji regionu. Tato mapa je vytvářena s ohledem na různorodost podnikavého prostředí. Jde nám o to seznámit se s příběhy jedinců, kteří se snaží inovovat a vnášet udržitelnost do různých oblastí, od technologií a zemědělství přes sociální oblast či komunitní energetiku až po cestovní ruch a veřejné služby. Náš zájem se pak soustřeďuje především na ty, kteří mají potenciál dosáhnout širšího dopadu a přinést nejen ekonomické, ale i sociální a environmentální přínosy.


S konceptem Vy.HUB se samozřejmě ztotožňuje a prolíná i filozofie skupiny Yottabe. Naším cílem je dosáhnout pozitivních změn v různých oborech - proto spravujeme prosperující podniky a zakládáme nové podniky v oblastech s potenciálem exponenciálního růstu. Podporujeme inovaci napříč různými sférami, což se odráží na různorodosti zaměření firem v našem portfoliu, ale také pestrosti samotných projektů, mezi něž patří například low-code a no-code digitalizace, distribuce rychloobrátkového zboží, bio rostlinná a živočišná výroba či adaptace krajiny na klimatické změny. Pomoci prohlubovat inovační povědomí a inovativní myšlení na Vysočině, která je především zemědělským regionem, a to tak, aby inovace a změny dávaly smysl, se pak snažíme i v rámci naší nově otevřené pobočky Yottabe.space v Jihlavě. Vysočina je naším domovem, takže kde jinde začít než právě tam, kde je nám to tak blízké.


Naši partneři ze SUSTO mají zkušenosti s řízením udržitelnosti měst a soukromých společností v České republice a na Slovensku. Ve své práci aktivně sledují evropské a světové trendy. Společně ale chceme naše expertizy využít ve prospěch našeho domovského kraje. Tato vzájemná spolupráce nám umožní efektivně podporovat jedince a projekty, které mají potenciál pozitivně měnit krajinu a život Vysočiny.


Jsme plni očekávání a nadšení z toho, co nás během výzkumné části potká. Doufáme, že se k nám připojí další vizionáři a „zlepšovatelé“, s kterými budeme moci vytvořit silnou síť vzájemně se podporujících podnikavců na Vysočině. Pokud se za podnikavce považujete, nebo máte nápad, který spojuje udržitelnost s inovací, budeme rádi, když se přidáte k naší komunitě. Chceme vás poznat, naslouchat vašim příběhům a poskytnout vám podporu a zdroje, které pomohou vašemu pozitivnímu dopadu růst a dál podporovat vaši podnikavost. Transformace začíná s vámi - s vašimi inovacemi, podnikavostí a odhodláním prosadit změnu.


Bližší informace vám poskytne lídr projektu Honza Kurka (jan.kurka@susto.earth, +420 777 828 548) či Filip Zima, provozní ředitel skupiny Yottabe (filip.zima@yottabe.com).


59 views0 comments

Comentarios


bottom of page