top of page

Naše účast na Landscape festivalu: Jak proběhlo slavnostní zahájení?

Slavnostní zahájení již 11. ročníku Landscape festivalu je za námi. Proběhlo v pátek 2. a v sobotu 3. června, tentokrát v Jihlavě. A my jsme samozřejmě byli u toho!


Páteční odpoledne a sobotní dopoledne patřila veřejným prostranstvím v intravilánu Jihlavy. Účastníci si mohli společně s autory prohlédnout několik instalací, které si kladly za cíl otevřít diskusi o významu oboru krajinářské architektury ve spolupráci s architekty a urbanisty právě na utváření a revitalizaci městských částí.

Informační panel v parčíku u ulice Jana Masaryka v Jihlavě - slavnostní zahájení Landscape festivalu v pátek 2. června 2023 / zdroj: archiv ADAPTO.space
„Uzavřená“ ulice Jana Masaryka v Jihlavě pro automobilovou dopravu s cílem místo oživit a nabídnout prostor pod stromy alespoň na pár dní pouze pěším a cyklistům - slavnostní zahájení Landscape festivalu v pátek 2. června 2023 / zdroj: archiv ADAPTO.space
Komentovaná procházka po veřejných prostranstvích Jihlavy - slavnostní zahájení Landscape festivalu v pátek 2. června 2023 / zdroj: archiv ADAPTO.space

Na sobotní odpoledne se již účastníci z řad odborníků i širší veřejnosti přesunuli do Brtnice, nádherného města na východě okresu Jihlava, kde probíhaly komentované procházky s autory site-specific instalací, happeningy, performance a další bohatý navazující program.

Foto: Landartový happening spojený s komentovanou prohlídkou instalací / Zámecký park Brtnice / Landscape festival / sobota 3. června 2023 / zdroj: archiv ADAPTO.space

Pro nás jako skupinu YOTTABE a naši firmu ADAPTO.space byla nejvýznamnější land artová instalace Michala Sedláka, jejíž realizaci jsme i finančně podpořili. Objekt „Sběračův dům“ (angl. Collector´s House) je situován v údolní nivě říčky Brtnice sycené odtokem rybníku. Jak uvádí sám Michal Sedlák: „Sběračův dům je založen na drobných intervencích v krajině, které budou vznikat postupně během trvání Landscape festivalu. První fází projektu je zpřístupnění místa návštěvníkům, kde centrem je opuštěná, malá, kamenná stavba, která nejspíše dříve sloužila zemědělským účelům. Komunikace bude provedena vyšlapáním pěšiny a pomocí lávky nad vodnatou částí mokřiny a také povede přes vymodelované kopečky, které jsou i zvýrazněním nánosů v době vysoké vody. V domku bude vymodelovaná minikrajina, která se potkává s modelacemi v přístupové cestě, které jsou zároveň inspirací tvaroslovím místní krajiny.

Foto: Land artová instalace „Sběračův dům“ od Michala Sedláka / Brtnice / Landscape festival / sobota 3. června 2023 / zdroj: archiv ADAPTO.space

Další fází intervencí bude podle autora vytvoření objektu „trychtýře“ zavěšeného v korunách stromů a soustavy trub a koryt. Ta budou do domku přivádět dešťovou vodu, která bude dále stékat po dočasném řečišti v uměle vytvořené krajiny v samotném domku a před ním. Symbolicky tak znázorňuje cestu vody od nejvyšších míst do nejnižších.


Na stávající systém se následně nenápadně nainstaluji ještě čidla a další technologie sloužící k poskytování dat, například o průtoku či hladině spodní vody. Sběr dat bude propojen s konkrétní webovou aplikací. Návštěvníci tak v budoucnu budou moci porovnat tvrdá data s aktuálním vnímáním krajiny, “ dodává na závěr autor instalace Michal Sedlák.


Yotta & ADAPTO Team

Monika Bílková, Daniela Smetanová

21 views0 comments

Comments


bottom of page