top of page

Landscape festival nás letos přivítá v Jihlavě

Letos se firma ADAPTO.space z naší skupiny aktivně zapojuje do Landscape festivalu. O co přesně vlastně jde, čím nám tato akce učarovala a proč jsme se rozhodli stát jejími partnery?

Salátův kopec / 14.4.2023 / archiv Adapto.space

Svou filozofií je ADAPTO.space Landscape festival velmi blízký. Jeho základní myšlenkou je totiž zvýšení povědomí o rozsahu, smyslu a významu oboru krajinářské architektury ve vztahu k současné architektuře, umění a veřejnému prostoru, a také snaha o osvětu a mezioborový dialog českých i mezinárodních odborníků, umělců, politiků a samozřejmě široké veřejnosti.


K naší účasti v letošním, v pořadí již 11. ročníku Landscape festivalu, který startuje začátkem června (podrobnější popis programu najdete zde), ale máme ještě další, neméně důležitý důvod. Dějištěm akce, kterou v minulosti hostilo již několik větších českých měst, se v tomto roce stává region, který ADAPTO.space není lhostejný – Jihlava a její okolí.

Údolí říčky Brtnice / 14.4.2023 / archiv Adapto.space

Organizátoři festivalu přirovnávají krajské město Vysočiny k Šípkové Růžence. „Jihlava je krásná, skrytá a někdy trochu ustrnulá v minulosti. Velkorysé půdorysné založení města reflektuje středověkou prosperitu spojenou s intenzivní těžbou stříbra. V té době byla Jihlava na vzestupu jako po Praze druhé největší centrum obchodu. Obyvatelstvo regionu bylo až do poloviny 20. století ve většině německé, přičemž s neblahými následky poválečného odsunu se město potýká dodnes. Dnešní obraz města charakterizuje především zoologická zahrada, budova Prioru uprostřed náměstí a (zejména pro mladou generaci) mezinárodní festival dokumentárního filmu,“ přibližuje hlavní kurátorka Landscape festivalu Lucie Poláčková.


Akce si ale klade za cíl Jihlavu ukázat komplexněji a neomezovat se na jediný úhel pohledu. „Landscape festival bude příležitostí k prosazení soudobých témat zaměřených na kvalitu veřejných prostranství, jejich udržitelnosti, biodiverzitě či adaptaci na změnu klimatu. Kromě toho umožní jak místním obyvatelům, tak přespolním návštěvníkům objevit mnohovrstevnost městské krajiny. Jihlava je však i místem, které má výraznou historickou kulturní stopu. Tento kontext je velmi důležitý pro kurátorský koncept, který nabízí ve spolupráci s místními organizacemi jinou perspektivu genia loci města. Festival navíc svým přesahem do Brtnice, Branišova a Humpolce připomene významné architekty, umělce i organizace, kteří formovali a nadále formují kulturní obraz Vysočiny – například Gustav Mahler, Josef Hoffmann, Adolf Loos, Bohuslav Fuchs, Věra Machoninová, Čestmír a Ivan Kafkovi nebo kulturní zóna 8smička,“ dodává ředitel festivalu Dan Merta.

Rybník Šamonín za deštivého počasí / 14.4.2023 / archiv Adapto.space

Landscape festival ovšem zdaleka není jen o architektech a umělcích z dřívějších let – stěžejní jsou právě ti současní. Mezi ně patří také sochař doc. MgA. Michala Sedlák, Ph.D., z Katedry výtvarné výchovy Univerzity Karlovy v Praze., který se řadí mezi přední české land artisty. Jsme rádi, že jako ADAPTO.space můžeme ve spolupráci s NEKOVARS Group přispět ke vzniku jeho site-specific instalace v rámci Landscape festivalu s názvem Sběračův dům. Ten je založen na drobných a jemných intervencích v krajině, které budou vznikat postupně během trvání Landscape festivalu.

Vizualizace instalace sochaře Michala Sedláka v Brtnici

Prozatím proběhl společný výběr místa v blízkém okolí města Brtnice, které nás všechny zaujalo svým geniem loci a inspirativní atmosférou. Věříme, že se můžeme těšit na soulad přírody a umění, které díky naší spolupráci se všemi zúčastněnými v těchto dnech vzniká. Umělecké dílo bude přístupné široké veřejnosti, která touží trávit čas v blízkosti přírody, a to nejen v rámci Landscape festivalu.

16 views0 comments

Comments


bottom of page