top of page

Další realizace z dílny ADAPTO.space: Jak opuštěnému lomu vdechujeme nový život

V jednom z předchozích článků jste se mohli blíže dočíst o realizaci, která v režii firmy ADAPTO.space z naší skupiny vznikla v Nových Dvorech u Přibyslavi. Tím ale činnost značky letos na podzim rozhodně neskončila. Tentokrát společně zavítáme do Chmeliště nedaleko Uhlířských Janovic, kde se usilovně pracovalo na dalším projektu. V bezprostředním okolí této malé obce se nachází opuštěný lom u bývalé cihelny, na jejímž území jsme se pustili do obnovy nelesních biotopů včetně tvorby 3 tůní.


V půlce října čekala firmu ADAPTO.space ze skupiny Yottabe další realizace - tentokrát ve Chmelišti poblíž Uhlířských Janovic

K zastavení těžby v lomu u obce Chmeliště došlo začátkem 90. let minulého století, ale s odchodem lidí se tu život úplně nezastavil - naopak. Od ukončení těžební činnosti se tu přirozeným vývojem postupně vytvořily cenné biotopy.


Mezi ně patří nejen několik různě velkých a hlubokých jezírek s přilehlými mokřady a křovinami, ale i suché výslunné stráně na svazích těžební jámy. Díky nim se tak na malé ploše v současnosti vyskytuje rozmanité společenstvo čítající řadu zajímavých rostlinných a živočišných druhů, které je potřeba chránit.


Do hry proto v půlce října letošního roku vstoupila značka ADAPTO.space. Ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody a spolkem Denemark jsme v severní části lokality dali vzniknout 3 tůním, přičemž v centrální části řešeného území jsme pak strhávali drn - cílem bylo vytvoření obnaženého povrchu, který vyhledávají některé druhy obojživelníků, jako třeba ropucha zelená, a také hmyzu.Menším zásahem, který nás potom ještě čekal, bylo stržení písčitého strmého břehu v severní části. Postupovali jsme tak, aby se vytvořila kolmá písčitá stěna, která bude vhodná pro různé druhy bezobratlých.


A tady už se můžete podívat, jak to ve Chmelišti vypadá necelé dva týdny po našem zásahu:


Za krásné fotografie z dronu vděčíme našemu šikovnému kolegovi Tomášovi Novákovi.


44 views0 comments

Comments


bottom of page