top of page

Další krok ve hře "O pohár červeného draka"

Updated: May 2Naše Yotta Akademie s názvem Hra O pohár červeného draka se úspěšně posunula do své další fáze. V souladu s herním plánem jsme ve čtvrtek 20. dubna v Jihlavě zahájili koučink obchodníků a manažerů v terénu.


Pracovní den začal přípravou na koučink společně s Markem a Davidem. Během 45 minut jsme rozebrali Markovu přípravu a stanovili si cíle na koučovací den. Následně začala schůzka s Kubou, při které jsme stanovili cíle pro obchodní koučink a vyrazili do terénu.


Realizovali jsme dvě schůzky u zákazníků (trafiky v Jihlavě) a poté si společně sedli k jejich vyhodnocení. Cílem bylo především zvyknout si na novou aktivitu, v praxi se s ní seznámit a začít se jí postupně učit, a to s maximálním důrazem na „bezpečnost“ a co možná největší komfort účastníků. Stručně řečeno – ladíme formu a učíme se za pochodu!


Začátky bývají často obtížné, avšak soudě podle zpětných vazeb účastníků se nám rozjezd povedl. Získali jsme další užitečné podněty, se kterými budeme dále pracovat a do projektu Akademie je začleníme.


Čekají nás tak dva velké úkoly. Z pohledu kouče začít pracovat na jasném oddělení role manažera a role kouče a z pohledu kompetencí, jejich přizpůsobení realitě Mirage Distribution. Těšíme se na další plánovaný koučink, tentokrát se Zdeňkem.


Tým Yotta Akademie.


10 views0 comments
bottom of page