top of page

Co to je LighthouseSession a proč ji potřebujeme?

Updated: Mar 27, 2023

Místo setkání, které dává směr vašemu businessu.


Náš #yottaworld začíná být krásně pestrobarevný. Sbíráme zkušenosti v několika odvětvích, která se různě prolínají a naše ambice míří na evropské i světové trhy. Abychom dokázali postavit naše vize na pevných základech, efektivněji řídit naše aktivity a lépe sdílet své zkušenosti, potřebujeme posílit systémy řízení a rozvoje. Na jedné straně tak spouštíme naši rozvojovou akademii a na straně druhé zavádíme nové prvky řízení skupiny. Jedním z nich je právě #LightHouseSession


Co to je?

Jedná se o 90 minutovou schůzku s #LightHouseBoard , kde se prezentuje stav firmy či projektu a plán aktivit na následující kvartál.


Jak často?

Minimálně každý kvartál. Dle vývojového stadia firmy či projektu mohou být schůzky častější.


Smysl věci

Smyslem věci je posunout projekt či firmu kupředu, prostřednictvím strategické a operativní diskuze mezi vedením a experty ve skupině. Ze schůzky vyplývají úkoly a cíle pro výkonný tým projektu.


Expertní tým skupiny složený z vlastníků a dalších expertů ze skupiny #yottaspace


Členové rady od března 2023

Petr Jeřábek

Alena Nekovářová

Jan Petr Nekovář

Petr Krejčí

David Vašíček


Přísedící

Filip Zima #yottaexecutive

18 views0 comments

Related Posts

See All
bottom of page