top of page

Cesty ADAPTO.space a Aquainovy se opět propojily: Inspirativní seminář je za námi

Ve firmě ADAPTO.space, která je hrdým členem skupiny Yottabe, si naši kolegové zakládají mimo jiné na setkáních a utužování vztahů s odborníky a podobnými nadšenci z oblastí, jež jsou činnosti značky blízké. I z tohoto důvodu se proto na začátku února konal společný seminář s členy odborné platformy Aquainova – inovace ve světě vody, kterou založil náš přítel Miroslav Kubín. 


Setkání zástupců ADAPTO.space, NÚIK a Aquainovy proběhlo 7. února v Mikulově. Foto: Daniela Smetanová

Zkraje tohoto měsíce vyrazil do Mikulova takřka kompletní tým firmy ADAPTO.space na neformální setkání s členy odborné platformy Aquainova v Mikulově. Právě s Aquainovou se cesty ADAPTO.space loni nejednou protly, a tak jsme se na úspěšnou uplynulou spolupráci rozhodli navázat i v tomto roce.


Během semináře v Mikulově jsme měli možnost představit činnost firmy ADAPTO.space  a přiblížit i její úzkou provázanost s Národním Ústavem pro Integrovanou Krajinu (NÚIK), který je rovněž součástí skupiny Yottabe. Prostor k prezentaci ale pochopitelně dostala i platforma Aquainova.Lidé z Aquainovy zdaleka nejsou „jen“ experty ve svých odborech, ale i skutečnými nadšenci a srdcaři, kteří se zabývají propojováním vědy a výzkumu s již konkrétními realizacemi opatření přímo v krajině. Jejich specializací jsou lesní ekosystémy, často po těžbě dřeva zapříčiněné kůrovcovou kalamitou. Ztotožňujeme se také s inovativním přístupem a know-how Aquainovy, které přispívají k zadržení vody v krajině. Díky nim totiž nedochází k tak rychlému povrchovému odtoku dešťových srážek po cestách zhutněných těžkou těžební technikou.


Každou chvilku jsme v Mikulově využili na maximum a už mezi jednotlivými prezentacemi jsme zahájili přínosnou a plodnou společnou diskuzi o palčivých tématech z oblastí ochrany přírody, legislativního rámce, zadržování vody v krajině a revitalizačních opatření.


Pro nás v ADAPTO.space je velice důležité propojovat se s odborníky nejen z příbuzných, ale i zcela odlišných oborů. Chceme se (nejen) tímto způsobem podílet na vytváření široké oborové základny pro koncepční řešení adaptace krajiny na klimatickou změnu. Za toto další inspirativní setkání tak moc děkujeme!


64 views0 comments

Related Posts

See All

Comments


bottom of page