top of page

Akce „Černovicko se baví“ bavila i nás

Značky ADAPTO.space a Národní ústav pro integrovanou krajinu (NÚIK) z naší skupiny se zúčastnily akce Černovicko se baví. Ta v sobotu 5.8. samozřejmě nemohla proběhnout nikde jinde než v Černovicích. Co všechno nás na ní čekalo?

Na akci nechyběl ani předseda černovického družstva František Průša (uprostřed v klobouku) nebo František Dušek (vlevo), který má na starost chod celé bramborárny

Akce Černovicko se baví byla pro značky ADAPTO.space a NÚIK z našeho portfolia ideální příležitostí představit v rámci stánku Zemědělského družstva Černovice u Tábora naši vzájemnou spolupráci, ze které máme velkou radost. Kromě toho nás akce utvrdila v tom, že pracujeme skutečně se stejnými srdcaři, jakými jsme i my sami. ZD Černovice se totiž rozhodlo pro sponzorský dar a mezi návštěvníky zadarmo rozdělilo přes 2 tuny brambor.

Obě značky skupiny Yottabe na akci reprezentovala naše kolegyně Eva Procházková z NÚIK, která zájemce seznámila s našimi záměry a chystanými realizačními projekty na obnovu hydrologického režimu. Mezi ně patří například lokalita nad koupalištěm Klínot (revitalizace vodního toku, vznik tůní a mokřadů) nebo mokřady na lokalitě Panské mlýny.

Akce Černovicko se baví se neobešla ani bez dámské účasti - na snímku vlevo vidíte naši milou kolegyni Evu Procházkovou z NÚIK

I přesto, že se akce konala v opravdu deštivý den, nepřízeň počasí nikomu z přítomných náladu nezkazila. Naše dobré rozpoložení naopak ještě znásobily souhlasné a spokojené reakce, kterých se nám od místních občanů dostalo. Ty jsou pro nás vždy velkým zadostiučiněním a znamením, že to, co děláme, má opravdu smysl i přesah.

Náš společný plakát, který visel na stánku. Vytvořil ho náš grafik Jiří Teichman

34 views0 comments

Comments


bottom of page