top of page

ADAPTO.space a NÚIK společně na Slovensku

Žilinský kraj uspořádal 24. října konferenci s názvem „VODA/SUCHO – Na vode záleží“. Ve Slovenském muzeu ochrany přírody a jeskyňářství (SMOPAJ) v Liptovském Mikuláši se tak potkalo více než 100 odborníků různých zaměření (environmentalisté, lesníci, urbanisté, zemědělci, vodohospodáři, zástupci veřejné správy, soukromého i občanského sektoru nebo akademičtí pracovníci). Mezi nimi nechyběli ani naši kolegové z ADAPTO.space a Národního ústavu pro Integrovanou krajinu (NÚIK) ze skupiny Yottabe. Účastí na zmíněné konference ale společná mise ADAPTO.space a NÚIK na Slovensku neskončila.


Tým složený ze zaměstnanců ADAPTO.space a NÚIK společně vyrazil na Slovensko, kde je toho čekalo opravdu hodně. Autorem tohoto snímku je Jakub Hepp

Během přednáškového sektoru v rámci konference „VODA/SUCHO – Na vode záleží“, která se konala 24. října v budově SMOPAJ v Liptovském Mikuláši, měla možnost pohovořit mimo jiné i naše Ing. Eva Procházková. V prezentaci pojmenované „Jak zadržet vodu v zemědělské krajině“ představila spolupráci ADAPTO.space a NÚIK včetně projekční a realizační činnosti. Eva promluvila o inovacích, které přinášíme do péče o krajinu (například bagrování tůní v režii hydrobiologa Jaromíra Maštery). Nevynechala ani příklady konkrétních projektů a zmínila padla také o našich úspěších v rámci spolupráce se Zemědělským družstvem v Černovicích u Tábora. Po sérii těchto zajímavých odborných přednášek a příkladů z praxe přišla řada na řízené diskuze, v jejichž průběhu se účastníci opět mohli nechat inspirovat svými kolegy.


Posláním konference bylo navrhnout opatření, hledat řešení, dohlížet na odborné postupy a naplňovat strategické cíle na všech úrovních, od komunitní přes krajskou až po národní. Naším společným cílem pak i nadále přetrvává, aby veřejný zájem v tématu ochrany přírody a krajiny, především však v oblasti vodního režimu a přírodních hodnot, byl silný a jasný. Jsme proto velice rádi, že jsme mohli být i aktivnější součástí této konference, a že jsme dostali příležitost se jí zúčastnit také jako řečníci. Nesmíme opomenout ani, to jak si vážíme možnosti vytvořit si novou síť odborných partnerů a navázat nová přátelství, což je o to cennější, když se naše názory mohou v některých tématech různit.


Naše kolegyně Ing. Eva Procházková při prezentaci na téma „Jak zadržet vodu v zemědělské krajině“ . Zdroj: František Dokoupil, https://t.ly/UjocV |


Účastí na zmíněné konferenci ale naše slovenská mise neskončila. Nezisková organizace „Kvapka Rajeckej doliny“ společně se státním podnikem Lesy SR uspořádala 26. 10. 2023 uspořádala s absolvovanou akcí související a pro nás velice inspirativní workshop „Voda nás spojuje“ na téma „Ukážkové realizácie vodozádržných opatrení v Rajeckej doline“.


Na workshop dorazilo téměř 150 účastníků, kteří se mohli seznámit s příklady inovativních metod ke zmírnění následků extrémních klimatických jevů. Hlavními aktéry ukázkových realizací vodozádržných opatření v terénu byly firmy ADAPTO.space a AQUAINOVA. Celým workshopem odborně provázeli pánové Mirek Kubín, Jan Husák, Štefan Valo a Jaromír Maštera.

Fotografie z části revitalizace zhutněných cest po těžbě vedené firmou AQUAINOVA, zdroj: Kvapka Rajeckej doliny


Kolegové z AQUAINOVA - Voda je život a Voda pro les, voda pro lidi, předvedli revitalizaci zhutněných cest po těžbě, po kterých odtéká obrovské množství vody a tvoří se sekundární potoky. Příkladem zadržování dešťové vody v intravilánu obce Fačkov pak byl unikátní zavlažovací kontejnerový systém, který v rámci školní zahrady osadila firma Zahradní OLLA, Součástí workshopu byla i ukázka mapování defektů v krajině.


To, na jakých principech stojí revitalizace mokřadů, všem na pravou míru uvedli odborníci z našich řad – Mgr. Jaromír Maštera a Bc. Tomáš Novák. Na třech rozdílných příkladech vysvětlili, jaké parametry má správný mokřad mít, aby dobře fungoval. „Mokřady mají mimořádnou schopnost zadržovat velké množství vody, napomáhat přirozenému hydrologickému cyklu, a jsou také nesmírně cenné z hlediska biodiverzity. Každá část krajiny je unikátní, a proto je důležité vědět, jaká místa jsou pro budování tůní nejvhodnější,“ popsal Jaromír Maštera.


Území pro realizaci vodozádržních opatření poskytl hlavní partner akce – státní podnik LESY Slovenskej republiky. Organizátorům obou smysluplných akcí ještě jednou moc děkujeme za možnost potkávat s ostatními experty různorodého zaměření. Pro naši činnost, v níž je mezioborová spolupráce se snahou propojovat výzkum s praxí a realizacemi, je každé další takové setkání naprosto klíčové. A to jak pro sdílení vzájemných zkušeností, tak i budoucí projekty.


Fotografie z části workshopu o revitalizaci mokřadů, kterou měl za ADAPTO.space na starosti Mgr. Jaromír Maštera. Zdroj: Kvapka rajeckej doliny, archiv ADAPTO.space15 views0 comments
bottom of page