top of page

Školení obchodních týmů jsme zahájili v Brně

Updated: Apr 17

V celé skupině dnes aktivně pracuje celkem 24 lidí, kteří se přímo věnují rozvoji našich obchodních aktivit. Pracujeme v několika oborech a obchodníci mají různá zaměření. Asi největší změnou prošel tým MIRAGE Distribution. Významně jsme rozšířili jeho strukturu, vytvořili nové role a rozšířili vedení týmu. Finální změnou struktury došlo k vytvoření dvou samostatně vedených týmů pro oblast Čech a Moravy.


Tento rok se mimo jiné budeme soustředit na zvyšování schopností obchodníků a zkvalitnění jejich práce v terénu. Vzdělávání stavíme na aplikovaném koučování přímo v praxi obchodníka, které doplníme o kompetenční workshopy a dobrovolné seberozvojové aktivity.


Tréninky vedeme interaktivní zážitkovou formou, pro lepší praktické uchopení probíraných prinicipů.
Cvičení na typologii osobnosti

Úvodní tréninky pro obchodní tým jsme zahájili v Brně, a to školením moravské skupiny obchodníků. Vlastní trénink byl rozdělen do 3 oblastí. Těmi jsou Úvod do akademie, Základy seberozvoje a Obchodní dovednosti. Začali jsme týmem MIRAGE Distribution, ale úvodním školením postupně projdou všichni obchodníci ve skupině #Yottabe


Z kompetenčního pohledu se na úrovni manažerů soustředíme na rozvoj vedení a koučingu, na obchodnické úrovni podporujeme schopnost vytvářet individuální hodnotu pro zákazníka. Součástí vzdělávání je i výměna zkušeností mezi obchodníky a prvky skupinového sdílení. Vzhledem k dynamickým změnám v podnikatelském prostředí je potřeba jít v rámci vzdělávání více do hloubky a pochopení souvislostí každé role. A to jak z pohledu zákazníka, tak i z pohledu firmy samotné.


Přejeme obchodníkům dobrou aplikaci získaných dovedností v praxi a samozřejmě dobré obchodní výsledky!


Team #yottaakademie

32 views0 comments
bottom of page