top of page
Open site navigation

01
SPRÁVA (FIRMY)

FIREMNÍHO PORTFOLIA

Zajišťujeme kompletní správu firmy či firemního portfolia od finančního řízení, přes daňovou optimalizaci až po správu majetku a firemních nemovitostí. Můžete tak pustit z hlavy starosti o provozní běh firmy, plánování rozpočtů a provozních zdrojů až po kontakt s úřady a zajištění plnění nových zákonných regulativních opatření.

Smyslem naší práce je zastoupit roli vlastníka v uvedených agendách. Šíře služeb je tak dána očekáváním našeho zákazníka s ohledem na požadovanou míru optimalizace stávajícího stavu. Vlastník tak všechny věci řeší s jednou osobou, která následně zajišťuje naplnění jeho vůle. V případě kritických situací či strategického plánování navrhujeme způsoby řešení, které pomáhají optimalizovat daňové zatížení a nároky na provozní kapitál.

 

Primárně neprosazujeme změny stávajícího stavu interních či externích dodavatelů, pokud prokazují dostatečný výkon a spolehlivost. Díky stávajícímu portfoliu však umíme agendy převzít pod naši plnou správu a snížit stávající nákladovost správních procesů.    

02
ŘÍZENÍ A

SILNÝ LEADERSHIP

Díky silnému nastavení hodnot a osobním zkušenostem dokážeme převzít roli vlastníka v oblasti strategického vedení firmy a vybudovat silný leadership napříč řízenou firmou s jasným důrazem na budování otevřené a odpovědné firemní kultury.    

To neznamená, že firma v daný moment nepotřebuje výkonné řízení. Společně s vlastníkem nastavíme strategické priority a prosazujeme jejich naplnění napříč organizací prostřednictvím výkonnostních ukazatelů a integrovaným systémem řízení a rozvoje.

 

Stejně jako v prvním setu služeb je naším záměrem zastoupit vlastníka v jeho každodenní činnosti při řízení firmy. Náš klient se tak může věnovat svému osobnímu životu v bezpečí, že je o jeho firmu postaráno a dále se rozvíjí. 

03
EFEKTIVÍ NÁBOR,

ROZVOJ TÝMU A ANGAŽOVANOST

Podstatou úspěchu každé firmy jsou kvalitní a angažovaní zaměstnanci. Otázky náboru a rozvoje tak řešíme vlastními zdroji, za využití moderních metod rozvoje lidí, které aktivně pracují nejen s kompetenčním růstem, ale i s rozvojem osobnosti zaměstnance. 

Na jedné straně tak šetříme poměrně vysoké náklady na personální agentury. Na druhé straně zvyšujeme angažovanost týmu náborem založeným na identifikaci charakterových vlastností uchazečů. Měnící se tým tak přirozeně přináší zvýšení efektivity a nové nápady pro rozvoj firmy.  

04
AKCELERACE

NOVÝCH FIREM A INOVACÍ

Díky našemu silnému networkingu a finanční síle jsme schopni efektivně podpořit rozvoj nové začínající firmy či pomoci s rozvojem rychle rostoucí společnosti. Každá vývojová fáze má své výzvy, kterými je potřeba projít a nastavit firemní mechanismy tak, aby bylo dosaženo úspěchu, který bude udržitelný.

Při rozvoji inovace je tomu podobně. K úspěchu vede cesta, která má své milníky a pravidla, aby byla dostatečně efektivní a bylo dosaženo očekávané užitečnosti a to ve správném čase tržních či firemních okolností.    

NAŠE SLUŽBY

UMÍME PŘEVZÍT ODPOVĚDNOST A DOSAHOVAT VÝSLEDKY

CHCI DOSTÁVAT NOVINKY

Děkujeme za Váš zájem

LINKEDIN        TWITTER        FACEBOOK

bottom of page