top of page
Open site navigation

ZKUŠENÉ VEDENÍ A INSPIRACE

JAN PETR NEKOVÁŘ

Táhnu dopředu ideály a nové přístupy | Zakladatel

Jan je zkušený leader, který se akceleraci inovací věnuje již řadu let jak prakticky, tak i podporou Evropského inovačního prostředí. Soustředí se na rozvoj portfolia našich firem a stará se o leadership u našich klíčových zákazníků. Vyvíjí metody náboru a firemního rozvoje, které snoubí kompetenční růst s rozvojem osobnosti členů týmu.   

ALENA NEKOVÁŘOVÁ

Dohlížím na smysl věci a čistotu smluvních vztahů | Zakladatel

Alena má silné zkušenosti s konstrukcí smluvních vztahů a s investičním vstupem do nových firem v portfoliu. Její doménou jsou tak smluvní vztahy a koncepce správních agend, aby odpovídali smyslu věci a související daňové legislativě. Její vhled nám pomáhá správně nastavit koncepce agend, aby naplnili očekávání našich zákazníků z řad vlastníků firem.

Společně s Janem se podílí na vývoji moderních metod rozvoje a náboru.

ING. et. ING. FILIP ZIMA MIM.

Analyzuji možnosti a navrhuji nové firemní koncepce | Partner

Filip je výborný analytik a tvůrce strategických koncepcí. Při svojí práci kombinuje osvědčené akademické nástroje managementu a strategie s alternativními praktickými přístupy. Společně s analýzou je velmi silný ve vizualizaci, což nám pomáhá efektivně předávat informace. Baví ho rozjíždět nové záměry, hledat a kriticky hodnotit příležitosti k rychlému dosažení cíle.

MGR. DAVID VAŠÍČEK

Soustředím se na konkrétní projekty a řeším inovace firemních procesů

David je výborným projektovým manažerem, který díky svému právnickému vzdělání vše vždy drží ve skutečné realitě. Na řešené projekty umí nahlížet v širších souvislostech a stále vnímá možné dopady a rizika. 

O NÁS

ŘÍDÍME, SPRAVUJEME A INOVUJEME.
SÍLU A ZKUŠENOSTI TAK SDÍLÍME SPOLEČNĚ!

JSME TU PRO CHYTRÉ HLAVY

Svět se poměrně dynamicky mění, což sebou přináší nejen nové podnikatelské příležitosti, ale i nepřehlédnutelná rizika. Podnikatelské prostředí nejen v ČR se během pár let významně změní. Nové technologie, nedostatek kvalitních zaměstnanců či masivní podpora rozvoje udržitelnosti skrze "Green Deal" jsou témata, jejichž přicházející vliv začínáme cítit již dnes.

Standardní podnikatelské zkušenosti už přestávají stačit a je potřeba na nové přicházející podmínky reagovat mnohem komplexněji, než jste doposud byli zvyklý.

Přinášíme tak naše služby právě v době, kdy je na čase se zamyslet nad budoucností vaší firmy i nad svou vlastní.   

Společně jsme chytřejší, efektivnější a silnější.

Máme tak více času na sebe a na rozvoj našich ideálů a nových přístupů. 

Přidejte se!

PROFESIONÁLOVÉ A EXPERTI

DOTT. ARCH. IAN MED

Řeším rozvoj portfolia nemovitostí a nové výstavby ve skupině

Honza je zkušený architekt, který nám pomáhá rozvíjet spravované portfolio nemovitostí. V rámci rekonstrukcí vždy objevuje prostor pro udržitelnou inovaci a to jak z pohledu používaných materiálů, tak i z pohledu technologie výstavby. 

JAKUB KLAPKA

Zajišťuji chod vozového parku a informačních technologii

Jakub je naší oporou v chodu provozních věcí zároveň se zaměřuje na správu vozového parku a informačních technologii. Stará se, aby bylo všem ve firmě dobře.  

SLÁVEK TRESTR

Táhnu dopředu produkci osobních potřeb vlastníků a vybrané inovace

Slávek prostě umí všechno zařídit a každého zná. Díky jeho silným zkušenostem z filmové produkce se umí ke každé výzvě postavit čelem a poradí si i s náročným zadáním. 

MGR. BOHUMILA VEJRÁŽKOVÁ PHD.

Pečuji o osobností rozvoj týmů ve skupině a dbám na stress management

Bohunka pečuje o osobnostní rozvoj svěřených týmů a pomáhá nám řídit stresové zatížení. Rozhovor s Bohunkou vždycky pohladí a pomůže najít směr.

CHCI DOSTÁVAT NOVINKY

Děkujeme za Váš zájem

LINKEDIN        TWITTER        FACEBOOK

bottom of page