top of page

Vytváříme zdravý a prosperující business ekosystém

Jsme sdružení lidí, projektů a firem. O Yottabe lze přemýšlet stejně jak o holdingu, tak o komunitě jednotlivců ubírající se stejným směrem. Směrem zlepšení životního, přírodního i obchodního prostředí na naší planetě. Jak to funguje? 

Pojď do toho s námi

SKUPINA

Yottabe je v podstatě uskupení jednotlivců jejich projektů, vizí a firem. Jedná se o komunitu, která se navzájem podporuje v růstu, dosahování ambiciózních cílů a změn v obchodním i životním prostředí. Srdcem Yottabe je naše centrála hostící čistě interní tým, který vytváří bezpečné a životadárné prostředí pro všechny členy a jejich záměry. 

CENTRÁLA

Centrála vytváří ono zázemí poskytováním služeb. Jedná se o nejrůznějšími službami od obecného HR, náborové služby, rozvoj & coaching přes networking, mentoring po správu IT, strategické vedení, interim management, finančně právní poradenství a další... Portfolio služeb se neustále rozvíjí a roste s každým novým členem či realizovaným projektem!

VZÁJEMNOST

Nejedná se ovšem o jednosměrnou pomoc! Tím, jak se skupina Yottabe rozšiřuje, rozšiřuje se i naše kapacita a schopnosti. S každým dalším kreativcem, podnikavcem, projektem i firmou v získáváme nové schopnosti, znalosti a expertizu. Podpora neprobíhá pouze ve směru z centrálu k firmám, ale i mezi samotnými členy, ač už se jedná o jednotlivce či celé společnosti.

Jak to v praxi může vypadadat? Pomůžeme firmě, projektu, vizi nebo pouhému nápadu k realizaci a růstu!

Jak to uděláme? Společně.

Poskytneme např. zázemí, pomůžeme s finančně právní problematikou, založením společnosti, investicí, účetnictvím, služebními vozy, náborem týmu i marketingem. Pomáháme také ve směrování projektů a záměrů. Čím větší je Yottabe, tím širší záběr máme a tím více si můžeme vzájemně pomoci.

 

Mám nápad, vizi, vášeň, co chci zrealizovat a vidět ve světě. Stačí to? Přijď a uvidíme. My máme vše ostatní!

A co funkční firma? 

Větším firmám, které se rozhodnou přidat do našeho uskupení pomůžeme se strategickým řízením priorit růstu, vzděláváním middle a top managementu či s přechodným řízením v náročných dobách. 

Společně jsme silnější!

Circular Cieling

Služby centrály

V Centrále Yottabe pracuje soudržný tým lidí, který podporuje členy uskupení službami. V realitě to vypadá například tak, že novému projektu či začínající firmě, která by si nedokázala dovolit službu headhunting agentur pomůžeme nabrat tým, poskytneme kancelář a například pomoc s účetnictvím. Nebo Tvé vizi dodáme potřebné směrování pomocí mentoringu či coachingu. 

HR & Vzdělávání

Mentoring & Coaching & Networking

Strategie & Řízení

Marketing & Social

Finančně právní služby

Fleet & Asset Managament 

Kdo je Yottabe? 

Member's Name

Click to edit and add your own text to this paragraph.

Member's Name

Click to edit and add your own text to this paragraph.

Member's Name

Click to edit and add your own text to this paragraph.

Member's Name

Click to edit and add your own text to this paragraph.

Member's Name

Click to edit and add your own text to this paragraph.

Member's Name

Click to edit and add your own text to this paragraph.

bottom of page